• 1Попълваш форма
  • 2Изчакваш до 15 минути
  • 3Получаваш парите ведната
02/ 442 0065

Защо да изберете бърз заем?

По правило бързите заеми се отпускат за много по-къси срокове в сравнение с ипотечните или потребителските кредити. Тези заеми могат да са с различни цели – покриване на нужди до следващата заплата, ремонт на дома, лечение, изненадващо пътуване, заплащане на сметки, закупуване на стоки и т.н.

Високите такси по тях имат своята логика – тя може да се намери във факта, че този вид кредити са с най-висок риск за кредитора: заемите се отпускат бързо и без излишни документи, не изискват обезпечение или поръчители, отпускат се за много кратък срок.

Бързите кредити, в съвременния им вид, съществуват от скоро на пазара на финансови услуги – техен предшественик е микрокредитът. За възникването на микрокредита значителна роля има носителят на Нобелова награда за мир и доктор по икономика Мохамед Юнус. Нобеловият лауреат е роден в една от най-бедните страни в света – Бангладеш. През 1976 година той открива „Грамийн банк”, чийто принос за пазара е финансовата иновация отпускане на микрокредити на най-бедните, като по този начин те могат да участват в проекти за самостоятелна заетост – заетост, която позволява самостоятелно да генерират доход. Става ясно, че тази практика е много успешна и има големи перспективи за развитие. В днешни дни фокусът е изместен от това да получиш малък заем за собствен бизнес към покриване на непредвидените разходи на домакинството до следващата заплата.

В последните години бързите кредити станаха популярни и у нас и вече са един от най-разпространените начини за покриване на непредвидените разходи. Тези заеми са изключително бързи в сравнение с банковите кредити - от кандидатстването до получаване на сумата минават няколко минути. Ако се нуждаете от малки суми, с които да „закърпите” семейния бюджет до заплата, цялата процедура по подаване на документи, получаване на отговор, сключване на договор и получаване на исканата от Вас сума се извършва единствено и само през интернет. Това е изключително удобно, особено в случаите, когато наистина се нуждаете от спешни суми и то веднага, още на съшия ден. Онлайн кредити в своята същност са потребителски кредити, като разликата между двата вида кредити е, че бързите заеми се отпускат за малки суми, които се погасяват за кратък период от време и затова процедурата по кандидатстване и отпускане на заема е изключително бърза.

За онлайн кредити Вие кандидатствате единствено с лична карта и не се налага да ходите до банков офис и да давате обяснения за какво Ви е необходим заем. Единственото, което трябва добре да обмислите е за какъв период от време ще погасите кредита, тъй като при този вид заеми лихвите основателно са по-високи. За сметка на това Вие сами можете да определите сумата, която ще внесете, както и датата на която ще го направите. При предсрочно погасяване на заема няма да Ви бъдат начислени допълнителни такси, а ако сте коректен кредитоискател, при следващ заем се ползвате с преференции.

Препоръчително е да си отговорите на следните въпроси преди да кандидатствате за бърз заем:

  • Имате ли нужда от заем?
  • Каква е целта на заема?
  • Каква е цената (таксата) на заема?
  • Ще можете ли да се справите с това задължение?