• 1Попълваш форма
  • 2Изчакваш до 15 минути
  • 3Получаваш парите ведната
02/ 442 0065

Сключване на договор за заем по електронен път

Вземи назаем

Правната уредба на договарянето по електронен път се съдържа в Закона за електронната търговия (ЗЕТ), Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), както и в Търговския закон.

Съгласно чл. 3. (1) от ЗЕДЕП, електронният документ представлява електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност да бъде възпроизвеждано.

Възможността за сключването на договори за заем по електронен път се свързва с появата на интернет технологиите и отразява еволюцията в информационните средства. Преди договорите можеха да се сключват само чрез използването на традиционните комуникационни средства – хартиеният носител се изпращаше по пощата, по факс, по куриер или се подписваше при лична среща на страните. Сключването на договор за заем по електронен път означава, че всяка от страните използва само устройства за електронна обработка, включително цифрово компресиране и съхраняване на информацията, като се използват оптически и други електромагнитни средства. Договор за предоставяне на онлайн заем може да сключите само чрез един клик. Договорите за заем, които се сключват по електронен път, осигуряват сериозни предимства:

  • бързина;
  • ниски разходи;
  • широка достъпност.

Бързите кредити са предназначени за хора, които имат нужда от малки суми за спешни случаи и които могат да погасят отпуснатия заем в кратки срокове. Ако и Вие сте сред тях, кандидатстването за онлайн заеми може да Ви бъде от голяма помощ, тъй като можете да попълните документите за заем и да получите отговор за одобрение докато седите пред компютъра си, без да се налага да ходите лично до офис или да предоставяте купища документи. Ако решите да кандидатствате за бърз потребителски кредит е необходимо да сте пълнолетен и да сте напълно сигурни, че можете да погасите кредита си в кратки срокове. За да кандидатствате за бързи потребителски кредити е необходимо да попълните форма, в която да посочите личните си данни, сумата, за която кандидатствате и срока, в който смятате да погасите кредита. Формата за кандидатстване се попълва и подава чрез интернет сайта на кредитната институция, а отговора получавате или по електронна поща или чрез SMS. При одобрение отпуснатата сума Ви се превежда по банкова сметка в рамките на минути след подписване на договора и от двете страни.

Вземи назаем

Какви са задълженията ви след отпускане на заема? Да внасяте на предварително определената дата сумата по погасяване на онлайн кредита. Ако не го направите следват наказателни такси и лихви и след определен период кредитът Ви се прехвърля на компания за събиране на просрочени вземания, което ще доведе до принудително събиране на задължението.